♥☀فاصله تابش خود را بر ديگران تنظيم کن . خداوند خورشيـــــــــــ☀د را در جايی نهاد که گرم کند ☀♥


چهارشنبه 17 خرداد1391
•~•♥پست ثابت♥•~•رهــآتَر از همیشــِهـ ...


غَــرق میشَوَمـ .. در دریــآی مِهرَبـآنیَتـــ


وقتــی کــِهـ آغوشــَتـ رــآ


بَرـآیَمـ تَنگـ تــَر میکُنــی...
مـا بــہـترےטּ نیستــےم امـا بــہـترےטּ هـا مارا انتـפֿــاب مےڪننـב


  

cOmMenT jUst heRe


x love x

  

+ 4:57 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
دوشنبه 18 دی1391این روزها حالم عجبز دارد !!!


همه تظاهر ب خوب بودن میکنند

من تظاهر ب بد بودن

شاید دلش از من بگیرد

فکرش

!!!

+ 9:8 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
دوشنبه 18 دی1391سعدی کجایی؟ بیا و این شعرت را پس بگیر....

 در شهرما بنی آدم ابزار یکدیگرند

+ 9:7 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
دوشنبه 18 دی1391
یک حقیقت تلخ:

من آنقدر دلتنگ شده ام که وقتی

 بغضم میگیریه گلو درد میگیرم،

فک کنم کمکم اشک و بغض هم داره

واس من
ممنوع میشه!

+ 9:7 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
دوشنبه 18 دی1391


ایـــــ ـסּ  جنگـــــــ صلـــــح نـــבارב !


جنگـــــ ِ بیـــــ ـסּِ בوســــت בاشتـنــــَـت و فــــَراموشیــــــَـت !

+ 9:7 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
چهارشنبه 13 دی1391


گـــــرمای تنت ارزونیه همون لاشخورا...:|


من ســـــــرمای تنهاییمــــو به گرمای هوســــ تو ترجیح میدم.


هـــِــــ ـــ ـــــــرررری:

+ 6:23 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
چهارشنبه 13 دی1391

چقدر دلم از تو می گیرد...

کاش می دانستی چقدر حرفهایت مرا تا عمق رنجش میبرد...

ولی باز هم دوستت دارم...

با بعضی از حرفهایت بغضی سنگین گلویم را میفشارد...

ومن به آرامی این بغض را با درد فراوان می خورم...

ولی باز هم دوستت دارم....

+ 6:23 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
چهارشنبه 13 دی1391


تنهـ ـا ڪــ‌هِ باشـ ــ‌ی ..

وجـ ـودَت بـیقـَـرار میشـَـوَد
دستـانـَـت را بـَـر دیـوار میكوبــ‌ی

دیواری كـ‌هِ قاب ِ عكســ‌ی شكستـ‌هِ

بـ‌هِ عاشقـانـ‌هِ هایـَـت دَهـَـن كجـ ــ‌ی میكـُـنـَـد

لبانـَـت بــ‌ی رَنگ میشـَوَد

احسـاسـَـت قـَـصـد جانـَـت را مــ‌ی كـُـنـَد

و تـ ــو باز عاشقـ ـانـ‌هِ نـَفـَـس میكـِـشــ‌ی

و اینگـ ــونـ‌هِ اسـ ــت یڪـ ـــ عـِـشق وحشیـانـ‌هِ ..

و رَهگـُـذران بـ‌ی تفاوُت بـ‌هِ فـَـریادِ جان سوزَت

ظالمـانـ‌هِ وَحشــ‌ی خطابَت مـ‌ی ڪـُـنـَـند ..

+ 6:22 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
چهارشنبه 13 دی1391

عطـــرت را عوض کنی

باز هم تنـــت،

بوی خیـــانت را میدهد…

عزیز خیانت کارم...(!)


+ 6:22 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥
چهارشنبه 13 دی1391

صدا میکنم " تــــــــــــو " را...
 
این " جان" که میگویی
 
جانم را میگیرد...!
 
نزن این حرف ها را
 
دل من جنبه ندارد
 
موقعی که نیستی....
 
دمار از روزگارم در می آورد...
+ 6:22 PM ♥♥مهدیس و محمد♥♥